OTOGAZ

Otomobillerin yakıt tüketimi, çevre kaygıları ve tasarruf bilinci gibi nedenlerle üreticilerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle sürdürülen arayışlar otomotiv sektörünü çevreci bir yakıt olan LPG ile buluşturmuş ve sonuçta üretici ve kullanıcıları maksimum ölçüde memnun eden bir çözüm olarak Otogaz alternatifine ulaşılmıştır. Otogaz başlangıçta Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılmıştır. Son yıllarda Türkiye pazarında da aranılır hale gelmiştir.

Otogaz, 2,5 milyon tona yaklaşan bir tüketimle, Türkiye’deki LPG pazarının yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır. Günümüz itibariyle Türkiye otogaz pazarının 4,1 milyon araçtan oluştuğu tahmin ediliyor. 50’den fazla firmanın yer aldığı pazarda, otogaz istasyonu sayısı yaklaşık 8.500’dür. Türkiye otogaz istasyonu sayısı açısından dünyada birinci sırada gelmektedir.

LPG’nin Avrupa ve dünyadaki tüketimine bakıldığında, Türkiye dünyada Güney Kore’den sonra 2. ve Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır. LPG pazarının hızlı gelişiminin en önemli nedeni olarak dünyanın küresel ısınmasında etkili olan sera gazı emisyonlarının salınımında otogaz LPG’nin benzine göre çok daha düşük emisyonlara sahip olması gösterilebilir. Teknik olarak doğru yapılmış bir dönüşümle, otogazlı bir araç CO2 salınımıda havayı benzinli bir araca göre %12 daha az kirletiyor. Otogazın, motor açısından karbon birikintisi oluşturmaması bu durumu güçlendiriyor.

Otomotiv yakıtı olarak kullanılan LPG’ye ilişkin kalite standardı EN 589’dur. Bu standarda, Avrupa Birliği Ülkeleri tarafından uyulması zorunludur. Standart, araç motoruna ve çevreye zararlı bazı bileşenlerin belirlenen seviyelerin altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Sürekli gelişen benzin kalitesine ve motor teknolojilerine paralel olarak EN 589 standardı da sürekli olarak geliştirilmekte ve uyulması gereken kuralların sınırları giderek daraltılmaktadır. Mart 1996’da TS EN 589+A1 olarak Türkçe’ye çevrilmiştir, 2005 yılında ise Ocak 2006’dan sonra geçerli olmak üzere zorunlu standart olarak yayınlanmıştır.

LPG’nin avantajları, aracınız ister enjektörlü ister karbüratörlü sistemle çalışsın, sadece yakıt tasarrufu sağlamakla sınırlı kalmaz. Ayrıca; hava kirliliğini en aza indirger, aracınızın performansını optimum düzeyde tutar, asit ve karbon atığı bırakmadığı için motor yağının ömrünü uzatır ve aracınızın gürültüsüz çalışmasını sağlar.

TÜPLÜGAZ

Trabzongaz A.Ş Akçagaz markasıyla kamp, ev, ticari ve sanayi tüpü olmak üzere dört ayrı segmentte, tamamı yeni ve belgeli olan ürünleriyle tüplü gaz sektöründe faaliyet gösteriyor.

Ev Tüpü

İçindeki LPG miktarı 12 kg olan, şişman (360 mm çaplı) ve uzun (300 mm çaplı) olmak üzere iki tür ev tüpünü pazara sunan Akçagaz’ın ev tüpleri birçok evde ve işyerinde güvenle kullanılıyor. Akçagaz ev tüpleri, evsel kullanımda yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme ve ısıtma amaçlı kullanıldığı gibi; kaynak, metal kesme ve tavlama işleri için de ticari işletmeler tarafından kullanılıyor.

Kamp Tüpü

İçindeki LPG miktarı 2 kg olan Akçagaz kamp tüpleri, hafifliği, taşınabilirliği ve fonksiyonelliğiyle ön plana çıkıyor; ısıtma, ısınma ve aydınlatma amacıyla güvenle tercih ediliyor.

Ticari Tüp

İçindeki LPG miktarı 24 kg olan Akçagaz ticari tüpleri, işyerleri gibi tüketimin yüksek olduğu yerlerde ve doğal gazın bulunmadığı yerlerde, kombileri çalıştırmak için tercih ediliyor.

Sanayi Tüpü
İçindeki LPG miktarı 45 kg olan Akçagaz sanayi tüpleri, LPG tüketimi yüksek olan sanayi ve ticari kuruluşlarca kullanılıyor.

DÖKMEGAZ

LPG, sıvılaştırılmış petrol gazı (Liquified Petroleum Gas) anlamına gelir. Sıvı halde, basınç altında ve ortam sıcaklığında depolanır. Bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gazlar, normal şartlar altında gaz halindedir. Basınç altında sıvılaştırılır.

LPG, petrol veya doğal gazdan üretilmektedir. LPG üretimi doğal gaz üretim artışı paralelinde her yıl
% 2 oranında artar.

Sıvı halde taşınan ve depolanan LPG, gaz fazında tüketilir. Renksiz ve kokusuzdur. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Suda çok az çözünür. Gaz kaçaklarının anlaşılabilmesi için merkaptanlar ve kükürt bileşenleriyle kokulandırılır.

Hava içinde % 2 ile % 9 oranı arasında bulunması patlama riskini doğurur.

Dünyada ilk olarak 1810 senesinde İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır. LPG ülkemizde ticari olarak; Miks LPG (% 30 propan ve % 70 bütan) ve propan (% 95 ve üzeri saflıkta) olarak piyasaya sürülür.

LPG’nin tanklı sistemlerle konutlarda ve sanayi işletmelerinde kullanım şekline dökme gaz denir.